Masaże relaksacyjne i lecznicze

Gastro- i kolonoskopia

Leczenie nietrzymania moczu u dzieci

Strefa wiedzy

Nietrzymanie moczu u dzieci to bardzo powszechny problem. Jest to drugi pod względem częstości występowania, po schorzeniach alergicznych, przewlekły problem zdrowotny. Szacuje się, że w Polsce liczba dzieci dotkniętych tą dolegliwością wynosi ok. 300 tysięcy.

Nietrzymanie moczu u dzieci - przyczyny

Przyczyny NTM u dzieci mogą być bardzo różne, tak samo zróżnicowane jest leczenie tej przypadłości. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić dokładne rozpoznanie i prawidłowo zakwalifikować rodzaj nietrzymania moczu.

Moczenie wtórne u dzieci to taki rodzaj moczenia, który pojawia się już po „opanowaniu” pęcherza przez dziecko. Kontrolowanie wydalania moczu powinno trwać co najmniej pół roku, aby uznać moczenie za wtórne. Taki rodzaj moczenia u dzieci jest spowodowany zwykle chorobami układu moczowego, a także problemami natury emocjonalnej. Zazwyczaj moczenie wtórne jest jednak wywołane czynnikami organicznymi. Moczenie wtórne może nasilać się z czasem.

Leczenie nietrzymania moczu u dzieci

Rodzice często nie decydują się na leczenie, a dziecko moczy się pogłębiając zaburzenia emocjonalne i lęki, obniżając poczucie własnej wartości. Dziecko izoluje się ze społeczności, w której żyje, boi się spania poza domem w trakcie wycieczek i wyjazdów wakacyjnych, więc zwykle w nich nie uczestniczy. Dzieci moczące się w nocy czują się gorsze i inne niż ich rówieśnicy, prezentują często zaburzenia psychologiczne, ale są one efektem, a nie przyczyną moczenia nocnego, jak jeszcze do niedawna sądzono.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że u 20% pacjentów z moczeniem nocnym występują dodatkowo wady układu moczowego i zaburzenia czynnościowe układu moczowego i układu nerwowego. Tę grupę pacjentów należy wyodrębnić i otoczyć szczególną opieką, gdyż przeoczenie lub nieprawidłowe rozpoznanie patologii leżącej u podstaw moczenia, pociąga za sobą niewłaściwy dobór terapii i w rezultacie zaburzenia trzymania moczu w wieku dorosłym lub postępujące uszkodzenie pracy nerek

Nietrzymanie moczu u dzieci

Kiedy z dzieckiem udać się do lekarza?

Rodzice powinni zgłosić się do lekarza, jeśli zaobserwują następujące objawy:

  • dziecko, które już opanowało trening czystościowy zaczęło moczyć się w nocy i/lub w ciągu dnia
  • dziecko powyżej 5 roku życia nadal moczy się w nocy
  • powtarzają się epizody nagłego i niepohamowanego przymusu oddania moczu
  • dziecko często oddaje małe porcje moczu
  • dziecko odczuwa ból lub dyskomfort w trakcie oddawania moczu

Gdzie leczyć nietrzymanie moczu u dzieci na Śląsku?

W Centrum Medycznym GABOS powstała jedna z nielicznych w Polsce i pierwsza na Śląsku Pracownia Urodynamiki dla dzieci.

Różnorodność czynników mających wpływ na zjawisko moczenia nocnego sprawia, że dobór odpowiedniej terapii musi być poprzedzony diagnostyką.

W Centrum przeprowadza się pełną diagnostykę USG rozszerzoną o badania urodynamiczne.

Badania i leczenie przeprowadzają doświadczeni lekarze urologii dziecięcej i nefrologii wraz z pielęgniarkami posiadającymi kwalifikacja uroterapeuty.  Leczenie należy rozpocząć natychmiast po ustaleniu rozpoznania. Jeżeli moczeniu towarzyszą objawy dzienne, to one powinny być leczone w pierwszej kolejności.

Jak leczyć nietrzymanie moczu u dzieci?

Podstawową formą leczenia jest uroterapia, czyli rehabilitacja pęcherza. Obejmuje ona wielotorowe i wielospecjalistyczne działania poprawiające funkcjonowanie dolnych dróg moczowych, mające na celu wytworzenie prawidłowych relacji pomiędzy pracą mięśnia wypierającego mocz, a czynnością zwieracza wewnętrznego (szyja pęcherza) i zwieracza zewnętrznego (przepona miednicza). Uroterapeuta zwraca uwagę na zachowanie prawidłowej pozycji podczas oddawania moczu i uczy jak rozluźniać mięśnie przepony miedniczej. Zawsze konieczne jest ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji dopasowanego do potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziców. W przypadkach zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych niepoddających się terapii standardowej, konieczne jest zastosowanie terapii niestandardowej obejmującej: biofeedback czy elektrostymulację mięśni dna miednicy.

Z czym wiąże się nietrzymanie moczu u dzieci?

Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych nierzadko współwystępują z zaburzeniami czynności dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czego wyrazem są zaparcia nasilające dodatkowo problemy urologiczne. Do zadań uroterapii należy również dbałość o uregulowanie wypróżnień.

Zapraszamy do obejrzenia filmu który omawia  temat nietrzymania moczu.

 

Zapraszamy również do naszej Poradni Urologii Dziecięcej

Zobacz naszych lekarzy

Zobacz

Zobacz nasz nowoczesny gabinet

Zobacz
Telefon do CM Gabos +48 32 39 03 600