Psycholog Katarzyna Bednarska

mgr

Katarzyna Bednarska

Psycholog, terapeuta

Psycholog i psychoterapeuta – prowadzeniem psychoterapii zajmuje się od ponad 10 lat. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ważne informacje

Przyjmuje pacjentów od 18 r.ż.

Konsultuje pacjentów w Poradni Psychologicznej.

Poradnia psychologiczna

Mgr Katarzyna Bednarska zajmuje się diagnostyką i poradnictwem psychologicznym oraz prowadzi psychoterapię indywidualną.

Zajmuje się pomocą w leczeniem takich schorzeń jak m.in.:

  • zaburzenia nastroju

  • zaburzenia w relacjach międzyludzkich

  • zaburzenia lękowe

  • kryzys emocjonalny

  • kryzys życiowy

  • zaburzenia procesów poznawczych.

Zakres świadczeń:

  • psychoterapia indywidualna

  • diagnostyka psychologiczna

  • poradnictwo psychologiczne.

Rejestracja i Informacje

O specjaliście

Ukończyła pięcioletnie studia psychologiczne, ze specjalnością psychologia sądowo-kliniczna, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie psychoterapii odbyła w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Ukończyła również szkolenie I-go stopnia w psychodramie morenowskiej w Polskim Instytucie Psychodramy.

Posiada doświadczenie kliniczne. Wieloletni pracownik Oddziału Ogólno-Psychiatrycznego, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Prowadzeniem psychoterapii zajmuje się od ponad 10 lat.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superrewizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.