Masaże relaksacyjne i lecznicze

Gastro- i kolonoskopia

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Dla dzieci i młodzieży od 3 roku życia

Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

W ramach Poradni pomagamy Pacjentom od 3 roku życia i ich rodzinom. Nasi psychologowie udzielają pomocy dzieciom cierpiącym z powodów natury emocjonalnej czy wychowawczej lub trudności w nauce.

Oferujemy pomoc w zakresie:

01porad psychologicznych i psychologiczno-diagnostycznych

02psychoterapii indywidualnej i rodzinnej

Kiedy warto udać się z dzieckiem do psychologa?

Warto skonsultować się z psychologiem w przypadku dostrzeżenia niepokojących zachowań u dziecka. To mogą być np. częste wybuchy złości, zamknięcie się w sobie i wycofanie, oznaki uzależnienia czy niedostosowanie do norm społecznych. Psycholog diagnozuje zaburzenia i prowadzi terapie.

Leczymy takie zaburzenia jak m.in.:

01zaburzenia emocjonalne

02zaburzenia poznawcze

03zaburzenia nastroju

04zaburzenia lękowe

05zaburzenia odżywiania

06zaburzenia adaptacyjne

07zaburzenia autodestrukcyjne

Jak wygląda wizyta z dzieckiem u psychologa?

Na pierwszą wizytę do psychologa umawia się rodzic/opiekun prawny, który jest proszony o przedstawienie martwiących zachowań dziecka z jego perspektywy. Przy okazji zbierane są informacje o dziecku i jego funkcjonowaniu w rodzinie, co ułatwia jego diagnozowanie.

Kolejne spotkania to spotkania z dziećmi w trakcie których psycholog diagnozuje pacjentów i proponuje odpowiednią terapię.

dowiedz się więcej

Strefa wiedzy

Telefon do CM Gabos +48 32 39 03 600