Szkoła
Świadomego
Rodzicielstwa

NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

- zapisy już od 20 tygodnia ciąży -

SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA

SZKOŁA RODZENIA

Program zajęć

O projekcie

Projekt działań edukacyjnych, warsztatów i wykładów w Szkole Świadomego Rodzicielstwa w Centrum Medycznym Gabos w Piekarach Śląskich

Celem projektu jest poprawa opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa poprzez wypracowanie metodyki postępowania okołoporodowego (kompleksowość działań w opiece nad matką i dzieckiem – od okresu przed ciążą, przez ciążę, poród, połóg). Opracowanie standardów nowoczesnych metod opieki okołoporodowej ( muzykoterapia, artreterapia, fizjoterapia, trening laktacyjny itp.), właściwego zarządzanie emocjami, a także zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności umożliwiających przejście przez proces ciąży, porodu i połogu w sposób możliwie komfortowy i satysfakcjonujący. Zwiększenie wiedzy kobiet w ciąży i ich partnerów w kierunku przygotowania do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Projekt realizuje również działania edukacyjne dla personelu medycznego (założono 20 osób). Projekt przeznaczony jest dla kobiet od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej i ich osób towarzyszących (założono 150 kobiet w ciąży, 90 osób towarzyszących kobietom).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.09.02.06-24-058B/18-02 w okresie OD 01.07.2019-30.06.2022.
Wartość całego projektu: 100 446,00 zł.
Wartość dofinansowanie wkład publiczny dofinansowania: 93 414,78 zł.
Wartość dofinansowania środki unijne: 85 379,10 zł.

CENTRUM MEDYCZNE GABOS

Miejsce

PROWADZĄCY

POZNAJ SPECJALISTÓW

SALA

ZOBACZ BUDYNEK

INFORMACJE

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przygotuj się do roli rodzica

Bycie rodzicem jest jedną z najpiękniejszych, ale też najtrudniejszych ról naszego życia. Nie ma jednej, uniwersalnej recepty jak być dobrym rodzicem i jak wychować szczęśliwe dziecko. Zajęcia w Szkole Świadomego Rodzicielstwa łączą praktyczną i emocjonalną stronę rodzicielstwa. Poznasz praktyczne wskazówki jak przygotować się do porodu i jednocześnie dowiesz się, jakie emocje może wzbudzić w Tobie pojawienie się dziecka na świecie, nauczysz się jak z tymi emocjamai można sobie radzić. Zdobędziesz i poszerzysz swoje rodzicielskie kompetencje. Dostaniesz ogromną dawkę wiedzy, z której weźmiesz to, co dla Ciebie, Twojego dziecka i rodziny najlepsze.

ZAPISY

SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA

CM GABOS

POZNAJ

Poznaj Centrum
Medyczne Gabos

SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA

Kontakt

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa
Centrum Medycznego Gabos

Telefon do CM Gabos +48 32 39 03 600