Zobacz także:

AKADEMIA DOBREGO RODZICIELSTWA

AKADEMIA DOBREGO RODZICIELSTWA

Trening
umiejętności
społecznych

Celem Treningu umiejętności społecznych TUS jest nauczenie lub rozwinięcie umiejętności interpersonalnych u danego dziecka. Umiejętności interpersonalne są niezbędne, aby dziecko mogło rozwijać się swobodnie, radzić sobie w sytuacjach szkolnych i domowych, budować adekwatną ocenę siebie, nawiązywać relacje z rówieśnikami, umiejętnie współpracować w grupie, aktywnie i twórczo brać udział w lekcjach.

ZAPISY

- zapisy już od października 2019 -

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Dlaczego TUS w GABOSIE?

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Emocje

Jeżeli Twoje dziecko:

 • ma kłopot z rozróżnianiem, identyfikowaniem i nazywaniem podstawowych emocji;
 • ma trudności w panowaniu nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, wpada w tzw. Histerię i trudno jest mu się opanować;
 • nie potrafi odmawiać i reagować, kiedy nie podoba mu się jak jest traktowane przez innych;
 • ma trudności w zrozumieniu i/lub przestrzeganiu zasad i norm;
 • brak mu prawidłowych wzorców komunikowania się;
 • ma trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami;
 • ma trudności ze współpracą w grupie
 • ma zaniżone poczucie własnej wartości;
 • jest bardzo nieśmiałe lub lękliwe?

Zapisz dziecko na Trening Umiejętności
Społecznych Jeżeli chcesz, aby:

 • nauczyło się sposobów na pozytywne rozwiązywanie konfliktów;
 • potrafiło wyrażać siebie i własne zdanie;
 • potrafiło zachowywać się asertywnie;
 • nauczyło się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi;
 • nauczyło się radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami;
 • umiało radzić sobie ze stresem, złością i innymi emocjami w sposób akceptowalny społecznie.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia uzupełniające

Akademia Dobrego Rodzicielstwa

październik 2019 – czerwiec 2020

Spotkania 2 razy w miesiącu, w soboty w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-18:00. Liczebność grupy dorosłych: max 16 osób.

WIĘCEJ

Uzupełnieniem propozycji dla dzieci jest Akademia Dobrego Rodzicielstwa

są to, trwające 4 godziny warsztaty dla rodziców. Nie tylko Twoje dziecko jest na swoim treningu, Ty też możesz doskonalić swoje umiejętności interpersonalne, związane z komunikacją z dzieckiem, rozwiązywaniem konfliktów, wspieraniem go w rozwoju, budowaniem bliskiej i pełnej zrozumienia relacji rodzic-dziecko. Lepiej zrozumiesz procesy, które dzieją się u Twojego dziecka w związku z jego treningiem TUS. Możesz także porozmawiać o swoich trudnościach w relacji z dzieckiem w grupie innych rodziców, borykających się z podobnymi problemami.

Dla kogo TUS?

TUS dedykowany jest dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Bardzo dobrze wspiera też dzieci zdrowe, ale nieśmiałe, wycofane, reagujące lękiem, mające kłopoty z nawiązywaniem relacji, źle czujące się w grupie (np. w klasie).

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

KIEDY?

Zajęcia będą się odbywały w co drugą sobotę miesiąca od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Poniższe godziny zajęć to propozycja. Szczegółowy terminarz zajęć ustalamy zawsze wspólnie z rodzicami!

ZAJĘCIA

Grupa 1dzieci w wieku 7-9 lat

16:30 - 18:00

Grupa 3dzieci w wieku 13-15 lat

16:30 - 18:00

ZAJĘCIA

Grupa 2dzieci w wieku 10-12 lat

16:30 - 18:00

Grupa 4dzieci w wieku 16-18 lat

18:15 - 19:45

Zniżka
w Akademii!

DLA RODZICÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W TUS

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Kontakt i zapisy

Wypełnij formularz i zgłoś chęć udziału w warsztatach. Skontaktujemy się z Tobą, by ustalić dogodny termin i szczegóły zajęć.

Trening
Umiejętności Społecznych
Centrum Medycznego Gabos

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wyjaśnień związanych z moim zapytaniem. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ido@gabos.pl

Warsztaty dla rodziców i dzieci Szkoła Świadomego Rodzicielstwa Napisz do nas