Michał Hawranek kardiolog

dr hab. n. med.

Michał Hawranek

Kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych

Dr hab. n. med. Michał Hawranek jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologiem. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ramach Poradni Kardiologicznej diagnozuje i leczy schorzenia sercowo-naczyniowe.

Ważne informacje

Lekarz przyjmuje dorosłych.

Konsultuje pacjentów w Poradni Kardiologicznej.

Poradnia kardiologiczna

Kardiolog dr hab. n. med. Michał Hawranek diagnozuje i leczy schorzenia sercowo-naczyniowe, jak m.in.:

 • nadciśnienie tętnicze

 • choroba wieńcowa

 • wady zastawkowe serca

 • zaburzenia rytmu i przewodnictwa

 • niewydolność serca

 • wady zastawkowe

 • kardiomiopatia

 • nadciśnienie tętnicze

 • schorzenia aorty

 • schorzenia po infekcji COVID-19

Dodatkowo wykonuje takie usługi jak:

 • badanie EKG

 • próby wysiłkowe (EKG wysiłkowe)

Rejestracja i Informacje

O lekarzu

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2008 roku ukończył specjalizację chorób wewnętrznych, a 5 lat później specjalizację z kardiologii.

W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, dzięki pracy p.t.: “Angiograficzna ocena progresji miażdżycy w tętnicach wieńcowych u chorych po zawale serca leczonych angioplastyką. Obserwacja 12-miesięczna”. Habilitowany po obronie cyklu: „Przezskórne interwencje wieńcowe wysokiego ryzyka – charakterystyka pacjentów, metody leczenia oraz czynniki prognostyczne”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jako asystent w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii i zastępca kierownika Pracowni Hemodynamik.

Jest sekretarzem zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Napisał kilkadziesiąt artykułów i współtworzył książki z zakresu kardiologii.

Jest wykładowcą akademickim i członkiem komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu kardiologii interwencyjnej.