Masaże relaksacyjne i lecznicze

Gastro- i kolonoskopia

Lekarz

Dr hab. n. med.

Michał Hawranek

Dr hab. n. med. Michał Hawranek jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologiem. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ramach Poradni Kardiologicznej diagnozuje i leczy schorzenia sercowo-naczyniowe.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2008 roku ukończył specjalizację chorób wewnętrznych, a 5 lat później specjalizację z kardiologii.

W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, dzięki pracy p.t.: “Angiograficzna ocena progresji miażdżycy w tętnicach wieńcowych u chorych po zawale serca leczonych angioplastyką. Obserwacja 12-miesięczna”. Habilitowany po obronie cyklu: „Przezskórne interwencje wieńcowe wysokiego ryzyka – charakterystyka pacjentów, metody leczenia oraz czynniki prognostyczne”.

Doświadczenie i działalność naukowa

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jako asystent w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii i zastępca kierownika Pracowni Hemodynamik.

Jest sekretarzem zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Napisał kilkadziesiąt artykułów i współtworzył książki z zakresu kardiologii.

Jest wykładowcą akademickim i członkiem komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu kardiologii interwencyjnej.

Dr hab. n. med.

Michał Hawranek

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Rejestracja / Informacje:

Umów wizytę

Choroby

Specjalizuję się w leczeniu następujących chorób:

ikona Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna

nadciśnienie tętnicze
kardiomiopatia przerostowa
choroba wieńcowa
wady zastawkowych serca
zaburzenia rytmu i przewodnictwa
niewydolność serca
nadciśnienie płucne
nadciśnienie tętnicze
schorzenia aorty
schorzenia po infekcji COVID-19

Telefon do CM Gabos +48 32 39 03 600