SKRYBA – Inteligentny Asystent Lekarza

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w konsorcjum z Partnerami WASKO S.A. oraz Gabos Software Sp. z o.o. w ramach umowy nr UDA-RPSL.01.02.00-24-0123/21-00

Główny cel projektu: Opracowanie innowacyjnego niedostępnego na rynku systemu wspomagającego tworzenie dokumentacji medycznej na podstawie danych wyekstrahowanych z rozmowy w trakcie prowadzania w rutynowy sposób procesu leczenia. Wykorzystane będą algorytmy sztucznej inteligencji, narzędzia Text Mining oraz analiza dźwięku z wypowiedzi. Osiągnięcie celu wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych, skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, redukcję czasu poświęcanego przez medyków na wypełnianie dokumentacji medycznej co pozytywnie płynie na wzrost komfortu pracy lekarzy i odczucia pacjenta w zakresie świadczonej na jego rzecz obsługi poprzez zwiększenie czasu lekarza na kontakt z pacjentem, a także zapewni możliwość gromadzenia kompletnych danych medycznych co pozwoli na prowadzenie organizatorom profesjonalnej usługi medycznej analiz w celach statystycznych jak i optymalizacji kosztów leczenia.

  • Wartość projektu: 4 191 162,03 zł

  • Wnioskowane dofinansowanie: 2 248 315,55 zł

  • Czas realizacji projektu: 01.04.2022 – 30.06.2023