Jako Pacjent Centrum Medycznego Gabos korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

  • świadczeń zdrowotnych
  • uzyskania informacji

  • tajemnicy informacji związanych z Tobą
  • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • intymności i godności pacjenta
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Prawa są szczegółowo opisane w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016 poz. 186; Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. ogólnodostępnej w rządowym Internetowym Systemie Aktów Prawnych.