Masaże relaksacyjne i lecznicze

Gastro- i kolonoskopia

Prawa Pacjenta

Jako Pacjent Centrum Medycznego Gabos korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych
 • Uzyskania informacji
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Tajemnicy informacji związanych z Tobą
 • Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Intymności i godności pacjenta
 • Dostępu do dokumentacji medycznej
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Opieki duszpasterskiej
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawa są szczegółowo opisane w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016 poz. 186; Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. ogólnodostępnej w rządowym Internetowym Systemie Aktów Prawnych (Zobacz ustawę)

Telefon do CM Gabos +48 32 39 03 600