Paweł Jończyk - internista

dr n. med. i n. o zdrowiu

Paweł Jonczyk

Specjalista chorób wewnętrznych

Członek Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Ważne informacje

Lekarz przyjmuje pacjentów od 15 r.ż.

Konsultuje pacjentów w Poradni Chorób Wewnętrznych

Poradnia Chorób Wewnętrznych

W ramach Poradni Chorób Wewnętrznych lekarz specjalista, posiadając szeroką wiedzę z zakresu schorzeń dotyczących prawie wszystkich narządów i układów w organizmie człowieka oraz holistycznym, a zarazem indywidualnym podejściem do pacjenta, zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób:

  • serca i układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca)

  • płuc i układu oddechowego (np. zapalenia płuc, astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc)

  • układu krwiotwórczego (m.in.. niedokrwistości)

  • przewodu pokarmowego (m.in. zapalenia błony śluzowej żołądka, marskość wątroby, choroby zapalne jelita, zespół jelita drażliwego, choroby trzustki)

  • układu wydzielania wewnętrznego (m.in. cukrzyca, choroby tarczycy)

  • chorób zakaźnych (m.in. borelioza)

  • nerek i układu moczowego (np. przewlekła choroba nerek, zakażenia układu moczowego)

  • nerek i układu moczowego (np. przewlekła choroba nerek, zakażenia układu moczowego)

  • chorób reumatycznych i układu ruchu (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów).

Rejestracja i Informacje

Umów wizytę przez portal Znany Lekarz

Paweł Jonczyk - ZnanyLekarz.pl

O lekarzu

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2016).
W okresie studiów mocno zaangażowany w działalność naukową Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stypendysta Ministra Zdrowia.
Laureat projektu, grantu naukowego „Najlepsi z Najlepszych” w latach 2016-2017.
Słuchacz Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ukończonej uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (2021).
Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.

Dodatkowe kwalifikacje:
Absolwent Studiów Podyplomowych na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Studiów Podyplomowych na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka oraz kierunku Dietetyka, a także Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu.

Ukończony kurs ultrasonograficzny „Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego – jama brzuszna i tarczyca. Elementy usg sutka i płuc. Kurs praktyczny” organizowany w Zamościu przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii (2022).

Członek Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.